Impresszum

Cseszlai Ügyvédi Iroda

Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

E-mail: iroda@oroklesugyved.hu

Nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara (www.bpugyvedikamara.hu)

Adószám: 19327592-2-41

Tárhelyszolgáltató:

Név: ITM Creative Group Kft.

Cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 99. 1/3a.

Tárolás helye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetőség (tel./e-mail): +36 30 592 0099 / kocsis.norbert@pixelyze.hu

Felelős személy: Kocsis Norbert

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként a Cseszlai Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlapon található anyagok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. Konkrét ügyek tekintetében megfelelő jogi vagy egyéb szakmai tanácsadást kell kérni így a weboldal üzemeltetője kifejezetten kizárja a felelősségét a weboldal tartalmán alapuló bármilyen intézkedés meghozatala vagy meghozatalának elmulasztása tekintetében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos esetben az online kérdésfeltevés és az online jogi tanácsadás jellegénél és kereténél fogva sem tudja teljes körűen megoldani az ügyet, ennek ellenére igyekszünk a rendelkezésre álló adatokból (tényállásból) lehetőleg kimerítő jogi tanácsot adni.

A honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbiakban leírtakat, melyeket a honlap üzemeltetője önmagára nézve kötelezőnek ismer el. A használati feltételek nem ismerete semmilyen esetben nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja.

A honlapot a látogatók és a felhasználók saját felelősségükre használják, a látogatással Ön elfogadja az alábbi feltételeket, melyeket a honlap fenntartója jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni. Ön az Interneten keresztül a honlap oldalairól információkat kizárólag személyes használatra tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki. A teljes oldal, vagy akár egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és/vagy átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos.

Amikor Ön a weboldalt böngészi, egyidejűleg adatot is szolgáltat (szolgáltathat). Az adatszolgáltatás részben automatikusan (pl. weblap statisztika), részben az űrlapok kitöltésével vagy az Online Jogi Tanácsadás alkalmával az adatszolgáltatás útján történik.

A honlap egyes szolgáltatásainak használatához (Online Jogi Tanácsadás) szükséges a felhasználók személyes adatainak megadása. Az adatszolgáltatás teljesen önkéntes. A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes, valamint különleges adatokat az ügyvédi titoktartási kötelezettségén túl, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli, a felhasználók személyes valamint különleges adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.

A weboldal a Google által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A rendszer összesített adatokat gyűjt a felhasználókról. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

A honlappal kapcsolatos minden szerzői jog a Cseszlai Ügyvédi Irodát és/vagy dr. Cseszlai Ádám ügyvédet illeti.